You are currently viewing Tượng Đức Ông – Thánh Hiền

Tượng Đức Ông – Thánh Hiền

Tượng tạc bằng gỗ mít và được sơn son thế bạc phủ hàng kim, tượng đẹp và bền gỗ. quý khách có nhu cầu tạc tượng theo ý nguyện thì liên hệ với cơ sở theo địa chỉ sau

Đ/c : đường 422, số 207 thôn Rảnh, xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

sdt : 0918888623

email: nguoithodieukhac@gmail.com