You are currently viewing Tượng Thế Trí

Tượng Thế Trí

Đồ Thờ tượng phật Thủy Minh Cơ sở đồ thờ tượng phật Thủy minh nhận tạc các loại tượng theo yêu cầu của quý thầy, quý phật tử thập phương. Nhận làm đồ thờ và tượng phật sơn son thếp bạc , vàng phủ hoàng kim, nhận tô lý phục chế các đồ thờ cũ hỏng.

email: Nguoithodieukhac@gmail.com

website: http://tuongphatthuyminh.com/

sdt: 0918888623 .

đ/c : số 207 thôn Rảnh, xã Sơn Đồng, Hoài Đức ức , Hà Nội