You are currently viewing Tượng Phật Di Lặc và Tuyết Sơn
tượng di lặc

Tượng Phật Di Lặc và Tuyết Sơn

Cặp tượng Phật Di Lặc và Tuyết Sơn được tạc từ gỗ mít lõi rất đảm bảo độ bền với thời gian. Quý khách liên hệ cơ sở để đặt tạc tượng theo số

Sdt : 0918888623

Đ/c: đường 422, số 207 thôn Rảnh, xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Email: nguoithodieukhac@gmail.com