Kính mời quý khách thăm quan

Phật Thích Ca Đản Sanh:
Xin giới thiệu một số mẫu của ngài phật thích ca đản sanh tới quý khách để quý khách tham khảo về hình thức trước khi quyết định đặt tạc.Mời quý khách kích vào ảnh để xem bài nhiều mẫu hơn.
Phật A Di Đà – Tượng Tam Thế – Tượng Thế Tôn :
Tượng phật A Di Đà và Tam thế – Thế Tôn có rất nhiều mẫu mã khác nhau. Cơ sở xin giới thiệu một số mẫu tượng phật A Di Đà để quý khách hàng trước khi đặt có thể tham khảo trước . Quý  khách kích vào ảnh để xem bài nhiều ảnh hơn.
Quan âm – đại thế trí bồ tát:
Hai vị thị giả của phật A di đà được tạc theo cá hình thức khác nhau. Mời quý khách kích vào ảnh để tham khảo thêm mẫu về hai tượng đại thế trí bồ tát ạ. Quý  khách kích vào ảnh để xem bài nhiều ảnh hơn.
Tượng A Nan Đà – Ma Ha Ca Diếp:
Dưới đây là hình tượng hai vị thị giả của đức phật  Đức Thế Tôn được cơ sở tạc theo nối cổ . Mời quý khách kích vào ảnh để xem thêm các mẫu tượng a nan và ca diếp. Quý  khách kích vào ảnh để xem bài nhiều ảnh hơn nhé.
f7fef3fb0e86e8d8b197
tượng a nan- ca diếp
3630a3365e4bb815e15a
tượng a nan - ca diếp
Tượng Quan âm Chuẩn Đề và Thiên Thủ Thiên Nhãn:
Hai tượng được làm theo nhiều hình thức khác nhau. Quý khách bấm vào ảnh để đến bài xem tham khảo chi tiết về hình thức tượng
tượng quan âm thiên thủ thiên nhãn
Quan âm thiên thủ thiên nhãn
ca8cfd050278e426bd69
Quan âm thiên thủ thiên nhãn
Tượng Di Lặc – Tuyết Sơn:
Hai vị tượng đại diện cho quá khứ và tương lai được cơ sở tạo hình dựa theo những bức tượng ở các chùa cổ như chùa tây phương hay chùa mía…. Quý  khách kích vào ảnh để xem bài nhiều ảnh hơn.
Tượng bồ tát Văn Thù và Phổ Hiền:
Hai tượng Văn Thù và Phổ hiền tại cơ sở khi đã hoàn thiện. mời quý thầy và quý khách tham khảo. Quý  khách kích vào ảnh để xem bài nhiều ảnh hơn nhé.
e1b406093a70dc2e8561
tượng phổ hiền bồ tát
0582ff38c341251f7c50-1
tượng Văn thù bồ tát
Tượng Vua Cha Ngọc Hoàng:
Tượng Vua cha do cơ sở tạc , mời quý khách tham khảo một số mẫu tại cơ sở.
Quý  khách kích vào ảnh để xem bài nhiều ảnh hơn .
tượng vua cha ngọc hoàng
tượng vua cha ngọc hoàng
Toà Cửu Long:
Toà cửu long với 36 tượng thể hiện từ tam bảo chư phật đến các vị tiên thánh rất sinh động. Sản phẩm từ gỗ Mít hoặc Dổi sơn sơn thếp vàng bạc phủ hoàng kim. Quý  khách kích vào ảnh để xem bài nhiều ảnh hơn .
Tượng phật Niết Bàn:
Đây là hình thế của đức Phật khi viên tịch. Sản phẩm được tạc bằng gỗ nhưng rất đẹp, nét mềm mại, giáng tượng khoan thai thoải mái.
Quý  khách kích vào ảnh để xem bài nhiều ảnh hơn .
Tượng Quan âm :
Về tượng ngài quan âm thì có rất nhiều hình tướng khác nhau . Có ngài Thị Kính, có ngài Bạch y, có ngài Chuẩn Đề, Thiên Thủ Thiên Nhãn…..Quý Thầy , quý khách muốn tạc tượng theo hình thế nào thì cơ sở nhận tạc theo ý của quý khách .
Quý  khách kích vào ảnh để xem bài nhiều ảnh hơn .
Tượng Hộ Pháp
Tượng Hộ pháp:
Hai vị Hộ Pháp ngay gian đầu cửa chùa , một vị cầm đao một vị cầm viên ngọc. Hai vị mang hàm ý là : Trảm ý nghĩ xấu, soi sáng tâm hồn .Thuỳ không gian nhà chùa mà cơ sở sẽ tư vẫn cho nhà chùa nên làm tượng đứng hay ngồi cho phùn hợp .
Quý  khách kích vào ảnh để xem bài nhiều ảnh hơn .
Tượng Thập Bát La Hán
Tượng Thập bát la hán:
Nói về tượng thập bát la hán thì Việt Nam ta rất nổi tiếng với bộ tượng cổ của chùa tây phương. Do đó quý thầy có nhu cầu thì cơ sở sẽ tạc cho quý thầy quý khách đẻm bảo giống như ảnh theo từng yêu cầu.
Quý  khách kích vào ảnh để xem bài nhiều ảnh hơn .
Tượng Tổ Bồ Đề - Tổ Ta
mẫu đệ nhị
mẫu đệ nhị - lh 0918888623
mẫu đệ tam thoải phủ lh tạc tượng : 0918888623
ec2c262ce0e306bd5ff2
Tượng cô bé – cậu bé:
Tượng cô cậu đặt tại các nhà đền , các phủ…. cơ sở tạc và sơn rất có hồn . Cô rất xinh và cậu rất đẹp đặt nên ban thờ rất có hồn.
Quý  khách kích vào ảnh để xem bài nhiều ảnh hơn.